วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ขอเชิญร่วมงานเทศกาลถือศีลกินเจ นมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิม ประจำปี 2555

“กินเจ” เป็นการปฏิบัติธรรมชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ โดยมีศีลเป็นเครื่องมือยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติตน
รวมทั้งระลึกถึงดวงวิญญาณของบรรพบุรุษที่ตนเคารพบูชา  การถือศีลกินเจ เป็นเทศกาลที่ปฏิบัติ
ต่อกันมาแต่โบราณกาล มีห้วงเวลา 9 – 10 วัน เริ่มวันขึ้น 1 ค่ำถึง ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9
ตามปฏิทินจีน โดยยึดหลักการปฏิบัติธรรมตามศีล 5 ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ ละเว้นจากสิ่งที่ทำให้
จิตใจมัวหมอง รักษากาย วาจา ใจให้สะอาด เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ลักทรัพย์ พูดเท็จ
หรือข้องแวะในการกามคุณ ไม่รับประทานอาหารที่ปรุงด้วยเนื้อสัตว์ ไขมันสัตว์ ผักบางชนิด
ที่มีโทษต่อร่างกาย งดดื่มสุรายาเมาทุกชนิด ซึ่งเมื่อปฏิบัติตามหลักของการถือศีลกินเจแล้ว
เสมือนหนึ่งร่างกายได้รับการชำระล้างมวลพิษจากสิ่งต่างๆที่เรารับเข้ามาตลอดเกือบหนึ่งปี


ขอเชิญร่วมงานเทศกาลถือศีลกินเจ นมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิม ประจำปี 2555
ณ โรงเจวัดสว่างอารมณ์ (แคแถว) ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
ระหว่างวันที่ 14-24 ตุลาคม 2555 
ในเทศกาลถือศีลกินเจ โรงเจวัดสว่างอารมณ์ จัดให้มีการบวชเนกขัมมะ ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ภาวนา
แจกมหาทานประจำปี มีการถวายสังฆทานเจ ช่วงเวลาเช้า-เพล ทุกวัน และได้เปิดโรงทาน
อาหารเจ ทานฟรี!! ตลอดงาน จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมบริจาคทรัพย์ ข้าวสาร
ผัก ผลไม้ เครื่องอุปโภคบริโภค ต่างๆ เข้าโรงเจวัดสว่างอารมณ์ เพื่อใช้แจกทานประจำปี
ติดต่อบริจาคได้ที่่ พระครูยติธรรมมานุยุต (เจ้าอาวาส) หรือที่โรงเจวัดสว่างอารมณ์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 034-324-544 , 034-233-143 , 081-018-8911 ,
081-9955-748 หรือติดตามได้ที่แฟนเพจ www.facebook.com/watsawangarom01 หรือ  www.watsawangarom999.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น