วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี (ผ้ากฐินพระราชทาน) ปรจำปี 2556

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี (ผ้ากฐินพระราชทาน) 
ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพพุ่มกฐิน พุ่มละ 2556 บาท 
(รับวัตถุมงคล ของดีจากหลวงพ่อแป๊ะ)  
ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2556 
กำหนดการ
>> เวลา 09.39 น. พิธีอัญเชิญผ้ากฐินพระราชทาน จากที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี มายังปรัมพิธีวัดสว่างอารมณ์
>> เวลา 13.00 น. พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ พระอุโบสถวัดสว่างอารมณ์

สามารถติดต่อร่วมทำบุญได้โดยตรงที่วัดสว่างอารมณ์ (แคแถว) ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 หรือสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินเข้าบัญชีในนาม พระครูยติธรรมานุยุต (หลวงพ่อแป๊ะ)  ธนาคารกรุงเทพ สาขานครชัยศรี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 062-031-4211 สอบถามโทร. 034-324-544 , 081-9955-748 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/watsawangarom01

การทอดกฐินเป็นประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ บุญทอดกฐินมีอานิสงส์มหาศาลทั้งผู้รับและผู้ให้ ถือเป็นการทำบุญพิเศษที่ทำได้เพียงปีละครั้ง และต้องอยู่ภายในกำหนดเวลาหนึ่งเดือนตามพุทธบัญญัติ ดังนั้นอานิสงส์ หรือผลดีจึงมีหลายประการกล่าวคือ ได้สงเคราะห์พระสงฆ์ผู้จำพรรษาให้ได้ผ้านุ่งห่มใหม่ ได้ชื่อว่าทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สร้างกุศลจิตแก่ผู้ทำบุญเพราะทำด้วยความเลื่อมใสศรัทธา อีกทั้งการทอดกฐินยังก่อให้เกิดความสามัคคี เป็นการร่วมมือกันทำคุณงามความดี และหากการถวายกฐินนั้นมีส่วนในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม ก็จะได้ชื่อว่ามีส่วนช่วยรักษาศาสนสถานและศาสนวัตถุให้ยั่งยืนต่อไป