วันศุกร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2557

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2557

ประเพณีการทอดกฐิน ในแต่ละปีกำหนดให้มีการจัดทอดกฐินขึ้นภายใน 1 เดือน
หลังประเพณีออกพรรษา โดยวัดที่จะสามารถรับกฐินได้ ต้องมีพระภิกษุจำพรรษาโดยไม่ขาดพรรษาเลย
 ไม่ต่ำกว่า 5 รูป และแต่ละวัดสามารถรับกฐินได้ปีละ 1 ครั้ง การทอดกฐินเป็นกาลทาน ตามพระวินัยกำหนดกาลไว้
คือ ตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใส ใคร่จะทอดกฐิน
ก็ให้ทอดได้ในระหว่างระยะเวลานี้ จะทอดก่อนหรือทอดหลังกำหนดนี้ ก็ไม่เป็นการทอดกฐิน


สำหรับในปีนี้ ทางวัดสว่างอารมณ์ (แคแถว) ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
ได้กำหนดวันตรงกับวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 10.39 น.
จึงเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี เพื่อนำปัจจัยสมทบทุนซื้อที่ดิน
และซื้อดินถมที่วัด ร่วมจองเป็นเจ้าภาพพุ่มละ 2557 บาท หรือแล้วแต่กำลังศรัทธา
หากท่านใดต้องการร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญ นำซองกฐินแจกจ่าย สามารถติดต่อขอรับได้ทุกวัน
ติดต่อขอรับได้โดยตรงที่กุฏิเจ้าอาวาส (หลวงพ่อแป๊ะ)
  

ในงานดังกล่าวนี้จะมีพิธีเททองหล่อองค์หลวงพ่อวัดไร่ขิง และหลวงพ่อโต วัดบางพลีใน
โดยพระราชวิริยาลังการ (แย้ม กิตฺตินฺธโร) รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม และเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
และนายกองตรีพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
พิธีจะเริ่มเวลาประมาณ 12.39 น. เป็นต้นไป (หลังพิธีการทอดกฐิน)


ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย พร้อมทั้งบุญกุศลที่ท่านได้ร่วมเป็น
เจ้าภาพทอดกฐินสามาคคีในครั้งนี้ จงดลบัลดาลประทานพรให้ท่าน และครอบครัว
ประสบความสุข ความเจริญ สัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่อันพึงปรารถนาทุกประการฯ

วัดสว่างอารมณ์ (แคแถว) ถ.เพชรเกษม ก.ม.39 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
สอบถามรายละเอียดโทร. 034-324-544 , 034-223-143 , 081-9955-748
www.watsawangarom999.blogspot.com , www.facebook.com/watsawangarom01