วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ขอเชิญร่วมงานเทศกาลถือศีลกินเจ นมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิม ประจำปี 2555

“กินเจ” เป็นการปฏิบัติธรรมชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ โดยมีศีลเป็นเครื่องมือยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติตน
รวมทั้งระลึกถึงดวงวิญญาณของบรรพบุรุษที่ตนเคารพบูชา  การถือศีลกินเจ เป็นเทศกาลที่ปฏิบัติ
ต่อกันมาแต่โบราณกาล มีห้วงเวลา 9 – 10 วัน เริ่มวันขึ้น 1 ค่ำถึง ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9
ตามปฏิทินจีน โดยยึดหลักการปฏิบัติธรรมตามศีล 5 ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ ละเว้นจากสิ่งที่ทำให้
จิตใจมัวหมอง รักษากาย วาจา ใจให้สะอาด เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ลักทรัพย์ พูดเท็จ
หรือข้องแวะในการกามคุณ ไม่รับประทานอาหารที่ปรุงด้วยเนื้อสัตว์ ไขมันสัตว์ ผักบางชนิด
ที่มีโทษต่อร่างกาย งดดื่มสุรายาเมาทุกชนิด ซึ่งเมื่อปฏิบัติตามหลักของการถือศีลกินเจแล้ว
เสมือนหนึ่งร่างกายได้รับการชำระล้างมวลพิษจากสิ่งต่างๆที่เรารับเข้ามาตลอดเกือบหนึ่งปี


ขอเชิญร่วมงานเทศกาลถือศีลกินเจ นมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิม ประจำปี 2555
ณ โรงเจวัดสว่างอารมณ์ (แคแถว) ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
ระหว่างวันที่ 14-24 ตุลาคม 2555 
ในเทศกาลถือศีลกินเจ โรงเจวัดสว่างอารมณ์ จัดให้มีการบวชเนกขัมมะ ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ภาวนา
แจกมหาทานประจำปี มีการถวายสังฆทานเจ ช่วงเวลาเช้า-เพล ทุกวัน และได้เปิดโรงทาน
อาหารเจ ทานฟรี!! ตลอดงาน จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมบริจาคทรัพย์ ข้าวสาร
ผัก ผลไม้ เครื่องอุปโภคบริโภค ต่างๆ เข้าโรงเจวัดสว่างอารมณ์ เพื่อใช้แจกทานประจำปี
ติดต่อบริจาคได้ที่่ พระครูยติธรรมมานุยุต (เจ้าอาวาส) หรือที่โรงเจวัดสว่างอารมณ์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 034-324-544 , 034-233-143 , 081-018-8911 ,
081-9955-748 หรือติดตามได้ที่แฟนเพจ www.facebook.com/watsawangarom01 หรือ  www.watsawangarom999.blogspot.com

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เปิดให้บูชาแล้ว!!! ผ้ายันต์กันภัย หลวงพ่อแป๊ะ วัดสว่างอารมณ์

สำหรับชาวนา ชาวไร่ ชาวสวนดีนักแลฯ  มีพุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ สังฆานุภาพ
เพิ่มพูนทรัพย์สินเงินทอง แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยพิบัตินานัปการ
บูชาผืนละ 300 บาท บูชาได้ทุกวันที่วัดสว่างอารมณ์ (แคแถว) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 034-324-544 , 034-223-143 , 081-9955-748 หรือที่www.watsawangarom999.blogspot.com , www.facebook.com/watsawangarom01

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555

แจกฟรีอีกรอบ…ต้อนรับวันแม่!! ผ้ายันต์ "กันฟ้า ฝน ลม ไฟ กันหนู และศัตรูพืช" จากหลวงพ่อแป๊ะ  

หลวงพ่อแป๊ะ เกจิชื่อดังผู้มีเมตตา จะแจก "ผ้ายันต์กันภัย" กันฟ้า ฝน ลม ไฟ กันหนู และศัตรูพืช สำหรับชาวนา ชาวไร่ ชาวสวนดีนักแลฯ


มีพุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ สังฆานุภาพ เพิ่มพูนทรัพย์สินเงินทอง แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยพิบัตินานัปการ แจกทุกวัน...วันละ 99 ผืน รับจากมือหลวงพ่อแป๊ะ
ที่วัดสว่างอารมณ์ (แคแถว) ต้อนรับวันแม่ปีนี้ ตั้งแต่วันที่ 11-13 ส.ค.
ย้ำ!! แจกทุกวัน วันละ 99 ผืนเท่านั้น มาก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับ