วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2554

พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2554

พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2554
ณ วัดสว่างอารมณ์ (แคแถว) โดย..พระอาจารย์แป๊ะ (เจ้าอาวาส)