ติดต่อวัด

วัดสว่างอารมณ์ (แคแถว) ถ.เพชรเกษม ก.ม.39
ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
เบอร์โทร. 034-324-544 , 034-223-143 , 081-9955-748

พระครูยติธรรมานุยุต (หลวงพ่อแป๊ะ) เจ้าอาวาส
Facebook : www.facebook.com/watsawangarom01