วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2554 ณ วัดสว่างอารมณ์ (แคแถว) จ.นครปฐม

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2554

ณ วัดสว่างอารมณ์ (แคแถว) ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

ในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2554 ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
เพื่อเป็นการบำรุงวัด และศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป จึงขออนุโมทนาในส่วนกุศลครั้งนี้

ให้ท่านและครอบครัว จงมีแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย ทั้ง 4 ประการ

คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธรรมสารสมบัติจงทุกประการเทอญฯ

*** ทำบุญ 100 บาท รับวัตถุมงคล จาก อ.แป๊ะ ฟรี!!! ***