วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

แผนที่จากทางด้านต่างๆ ไปวัดสว่างอารมณ์ (แคแถว) จ.นครปฐม

แผนที่จากถนนพระราม2 , มหาชัย ไปวัดสว่างอารมณ์

แผนที่จากราชบุรี , นครปฐม , บ้านแพ้ว ไปวัดสว่างอารมณ์

แผนที่จากถนนบรมราชชนนี ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี ไปวัดสว่างอารมณ์

พิธีไหว้ครูสักยันต์ ครูอักขระเลขยันต์ วัดสว่างอารมณ์ (แคแถว) จ.นครปฐม (ปีที่ 2)


พิธีไหว้ครูสักยันต์ ครูอักขระเลขยันต์ (ปีที่ 2)
วัดสว่างอารมณ์ (แคแถว) จ.นครปฐม

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 เริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
พิธีเปิดศาล บวงสรวงเทวดา เริ่มพิธีไหว้ครูสักยันต์ ครอบเศียรครู
โดยพระครูยติธรรมานุยุต (หลวงพ่อแป๊ะ) เป็นเจ้าพิธี
(สามารถเข้าร่วมพิธีได้ทุกคน ทั้งคนที่สักยันต์และไม่ได้สักยันต์)
สำหรับท่านที่ต้องการสักยันต์ ก็สามารถสักได้
โดยจะมีอาจารย์สักยันต์จากสำนักต่างๆมาร่วมพิธี


 มีความหมายแบ่งเป็นสองส่วนคือ คำว่า "สัก" หมายถึงการนำเหล็กแหลมจุ่มหมึกหรือน้ำมันมาทิ่มแทงลงไปที่ผิวหนังให้เกิดอักขระ ลวดลาย หากใช้หมึกจะเรียกว่า สักหมึก หากใช้น้ำมัน จะเรียกว่า สักน้ำมัน คำว่า "ยันต์" หมายถึง รูปอักขระ ลวดลายต่างๆ

สักยันต์ไปเพื่ออะไร?
การสักยันต์นั้น มีเรื่องราวที่ถูกบันทึกและสืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ พบเห็นอยู่ทั่วโลก แต่จะต่างกันไปตามความเชื่อและวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค ซึ่งในสมัยโบราณนั้น มีเหตุมาจากความเชื่อและความศรัทธาเลื่อมใส เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นสัญลักษณ์ของเผ่าต่างๆ


ในสมัยโบราณมักจะทำการสักยันต์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ มีความเชื่อมั่น ศรัทธา เพื่อให้เข้มแข็งมีปาฏิหารย์ โดยใช้ไสยเวทย์สัมฤทธิ์ผล คือ ยันต์ที่สักไว้บนส่วนต่างๆของร่างกาย โดยมีการเสกเป่าอัญเชิญครูบาอาจารย์มาคุ้มครองรักษากำกับไว้ทุกครั้งที่สักยันต์

การสักยันต์ผู้สักต้องมีความเคารพศรัทธา เชื่อฟังปฏิบัติตามคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์และมีคุณธรรมประจำใจ ปาฏิหารย์เกิดจากศรัทธา ความเจริญก้าวหน้าเกิดจากคุณธรรม การสักยันต์นั้นเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้เพิ่มขึ้นและเป็นการระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ประสาทประสิทธฺ์ยันต์นั้นให้แก่เรา

www.watsawangarom999.blogspot.com , www.facebook.com/watsawangarom01