แหล่งท่องเที่ยว


"ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน
สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า"


นครปฐม จังหวัดเล็กๆ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ด้วยระยะทางประมาณ56กม. เป็นเมืองแห่งปูชนียสถานเก่าแก่ที่สำคัญคือ “พระปฐมเจดีย์” ซึ่งนับเป็นร่องรอยแห่งแรกของการเผยแพร่อารยธรรมพุทธศาสนาเข้ามาในประเทศไทย ทั้งยังเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์มากมายไปด้วยผลไม้และอาหารขึ้นชื่อนานาชนิด

พระปฐมเจดีย์ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชการวรมหาวิหารตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองเป็นที่ประดิษฐาน องค์พระปฐมเจดีย์อันเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานนับพันปี และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปอีกทั้งเป็น สิ่งที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของชาวนครปฐม ปูชนียสถานสำคัญแห่งนี้เชื่อกันว่าพระปฐมเจดีย์องค์แรกที่สร้างขึ้นในประเทศ
พระประโทณเจดีย์ เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่เก่าแก่โบราณอีกองค์หนึ่ง ซึ่งมีตำนานเล่าว่า พระยาพานเป็นผู้สั่งให้สร้างขึ้นเพื่อบรรเทาบาปที่ตนได้ฆ่ายายหอม ซึ่งเป็นผู้เลี้ยงดูตนเองมาตั้งแต่เล็ก ซึ่งมีพระคุณดุจมารดา
อนุสาวรีย์พระยาพาน อยู่ริมคลองเจดีย์ บูชาใกล้องค์พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง ซึ่งสร้างขึ้นตามตำนานเก่าแก่ที่เล่าว่า พระยาพานเป็นผู้รับสั่งให้สร้างพระปฐมเจดีย์ขึ้น เพื่อไถ่หรือบรรเทาบาปที่ได้ฆ่าบิดา คือ พระยากงตาย โดยไม่รู้ความจริงว่า พระยากงคือพ่อของตน
สวนสามพราน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีสวนดอกไม้ หมู่บ้านไทย เป็นที่จัดแสดงศิลปะการละเล่นแบบไทย และวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ
วัดไร่ขิง เป็นวัดที่พุทธศาสนิกชนรู้จักกันดี นิยมเดินทางไปนมัสการหลวงพ่อวัดไร่ขิงกันอยู่เสมอ ทุกวันอาทิตย์จะมีตลาดนัดอาหารและผลไม้จำหน่ายหน้าวัด และที่บริเวณริมแม่น้ำหน้าโบสถ์จะมีชาวสวนพายเรือนำผลไม้มาขาย และบริเวณริมแม่น้ำหน้าโบสถ์นี้เป็นเขตอภัยทาน ร่มรื่น มีปลาสวายตัวโตนับพันอาศัยอยู่ นักท่องเที่ยวสามารถซื้อขนมปังเลี้ยงปลาได้ และยังมีก๋วยเตี๋ยวเรือ หมู) รสเลิศขายทุกวัน นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ของเก่า รวบรวมของเก่าเช่นถ้วยชาม หนังสือเก่า ซึ่งชาวบ้านนำมาถวายวัดจัดแสดงไว้สวนกล้วยไม้ แอ็ดวานซ์ ออร์คิดส์ มีดอกกล้วยไม้มากกว่า 20 ชนิด จำหน่ายดอกกล้วยไม้ และพันธุ์กล้วยไม้ คุณภาพชั้นนำ บริหารงานโดย คุณพยงค์ คงอุดมทรัพย์ (เจ้าของ) ให้คำแนะนำเรื่องการปลูกกล้วยไม้ และเทคนิคการปลูกกล้วยไม้ ฟรี!!
ตลาดน้ำวัดลำพญา แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ นมัสการหลวงพ่อมงคลมาลานิมิตร พระพุทธรูปคู่บ้าน คู่  เมืองในพระอุโบสถ พร้อมกับได้เลือกชมสินค้าหัตถกรรมท้องถิ่น ผลผลิตทางการเกษตรหลากชนิด ในราคาย่อมเยาทั้งสดสะอาด พร้อมด้วยแพอาหารคาว-หวาน มีเรือพญาท่าจีนล่องลำน้ำชมธรรมชาติ  ไปแวะนมัสการหลวงพ่อเปิ่น นอกจากนี้ยังมีแพล่องชมทิวทันศ์สองฝั่งแม่น้ำนครชัยศรี หากท่านที่ชื่น ชอบบรรยากาศยามค่ำคืนที่นี่มีแพพักค้างคืนอีกด้วย

ตลาดโบราณ 100 ปี รางกระทุ่ม ตั้งอยู่ที่ตำบลบางภาษี เป็นตลาดริมน้ำแบบดั้งเดิม สามารถสัมผัสบรรยากาศของบ้านเรือนไม้เก่า หรือวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีการค้าขายสินค้าท้องถิ่นแบบดั้งเดิม เช่น ร้านขายกาแฟโบราณ เป็ดพะโล้ ขนมครกโบราณ หมี่กรอบโบราณ ขนมทองม้วนมิ่ม และมีบ้านโบราณ ตลาดโบราณเปิดเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. 
สวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อำเภอกำแพงแสน ตั้งอยู่ที่ถนนมาลัยแมน ห่างจากตัวเมืองไปประมาณ 21 กิโลเมตร ภายในมหาวิทยาลัยมีโครงการต่าง ๆ ที่ให้ความรู้แก่เกษตรกร และผู้ที่สนใจ ได้แก่ โครงการจำลองเทคโนโลยีเกษตร ระบบชลประทาน ตามโครงการพระราชดำริ
พุทธมณฑล เป็นพุทธศาสนสถานที่สำคัญแห่งหนึ่ง มีบริเวณเนื้อที่ทั้งหมด 2,500 ไร่ ณ อำเภอพุทธมณฑล ในบริเวณมีการปลูกต้นไม้นานาชนิด และได้จัดสร้างปูชนียสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา อันได้แก่ ที่ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน และปฐมเทศนา จำลองไว้ที่พุทธมณฑล อีกทั้งยังมีพระพุทธรูปปางลีลา ซึ่งมีความสูง 2,500 กระเบียด หรือ 13.75 เมตร นามว่า " พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑล - สุทรรศน์ " ประดิษฐานเป็นศรีสง่า และเป็นที่เคารพบูชา
วัดศีรษะทอง เป็นวัดที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เพราะในแต่ละวันจะมีประชาชนนิยมมาสักการบูชาพระราหูเพื่อความเป็นสิริมงคลที่วัดนี้เป็นจำนวนมาก ด้วยคติความเชื่อที่ว่าพระราหูนั้นเป็นเทพซึ่งสามารถบันดาลประโยชน์ปละโทษให้เกิดขึ้นกับบุคคลหรือสิ่งต่างๆได้ ดังนั้นจึงเกิดพิธีกรรมในการบูชาพระราหูขึ้นเพื่อช่วยให้โชคร้ายอันอาจจะเกิดขึ้นนั้นบรรเทาลงหรือกลับแปรเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ดีงามกับชีวิต
ตลาดน้ำดอนหวาย เป็นตลาดที่ยังเหลือสภาพตลาดเก่าในอดีตสมัยรัชกาลที่ 6 ให้เห็น ลักษณะตัวอาคารเป็นอาคารไม้เก่าๆ ที่อยู่ติดริมแม่น้ำท่าจีน มีพ่อค้าแม่ค้า พายเรือนำสินค้าและอาหารมาจำหน่ายในบริเวณวัดดอนหวาย มีตลาดนัดสินค้าทางการเกษตรที่วัดดอนหวายทุกวัน และมีเรือบริการนำเที่ยวชมทิวทัศน์ของสองฝั่งแม่น้ำท่าจีน โดยเฉพาะในตอนเย็นหลังเวลา 15.00 น. ไปแล้ว ขากลับระหว่างทางจะเห็นนก และมีปลาว่ายตามเรือ บรรยากาศร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย (Thai Human Imagery Museum)  เป็นที่จัดแสดงหุ่นซึ่งหล่อจากไฟเบอร์กลาส ซึ่งมีลักษณะที่เหมือนจริง เช่น หุ่นพระอริยสงฆ์ พระบรมรูปอดีตพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี หุ่นครอบครัวไทย ฯลฯ ขณะนี้มีหุ่นมาใหม่อีก 6 รูป คือ ครูเพลง 3 รูป และบุคคลสำคัญของต่างประเทศ 3 รูป เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.30 น.
เจษฎา เทคนิค มิวเซี่ยม เริ่มจากการสะสมมา20กว่าปี เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวมรวบ จัดแสดงยานยนต์ เครื่องกล ยานพาหนะ หลากหลายชนิด จากทั่วทุกมุมโลก ก่อตั้งขึ้นโดย คุณเจษฎา เดชสกุลฤทธิ์ นักธุรกิจชาวไทย ซึ่งเกิดแรงบันดาลใจ จากการเดินทางไปท่องเที่ยวดูงานด้านเครื่องยนต์กลไก ในทวีปยุโรปและอเมริกา ได้พบเห็นพิพิธภัณฑ์หลายแห่งที่รวบรวมรถยนต์หายากไว้มากมาย และจัดแสดงได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจ คุณเจษฎาฯ จึงเริ่มสะสมรถยนต์หายากขึ้นบ้าง
อุทยานปลา ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยพลูจะมีปลามาอยู่รวมกันโดยธรรมชาติได้แก่ ปลาสวาย ปลาเทโพ ปลาตะเพียน ปลาหางแดง ซึ่งอยู่ในแม่นํ้าท่าจีน อุทยานปลาอยู่ห่างจากทางแยก เข้าที่ทำการ อำเภอนครชัยศรีประมาณ 11 กม.
พิพิธภัณฑ์หินอ่อนพื้นบ้านหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ จัดแสดงพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นด้วยหินอ่อน ชื่อว่า พิพิธภัณฑ์หินอ่อนพื้นบ้านหลวงพ่อเปิ่น เพื่อจัดเก็บวัตถุโบราณของวัด และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติของหลวงพ่อเปิ่น
วัดศรีมหาโพธิ์ มีปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุที่สำคัญคือ พระพุทธรูปปางไสยาสน์ ชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อแดงแสงกายสิทธิ์ เป็นประติมากรรมสมัยอยุธยาตอนกลาง วิหารสมัยอยุธยาซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปสลักศิลาแลงสมัยอยุธยาจำนวน 9 องค์ นอกจากนั้นยังเป็นวัดที่มีเจ้าแม่กวนอิมสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่อีกด้วย
พิพิธภัณฑ์พระพุทธวิถีนายก จัดแสดงประวัติและข้าวของเครื่องใช้ของหลวงปู่บุญและหลวงปู่เพิ่ม เครื่องรางของขลัง วัตถุมงคล เครื่องถ้วยชามของใช้ แก้วเจียระไน เครื่องทองเหลือง ธรรมาสน์มุกของหลวงปู่บุญ จัดแสดงพระบุเงิน และพระบูชาไม้แกะ ธรรมาสน์บุษบกเก่าสลักไม้ลงรักปิดทอง ศิลปวัตถุที่สำคัญของพิพิธภัณฑ์คือ พระพุทธรูปสมัยอู่ทอง สมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ พระเครื่องหลวงปู่บุญ หลวงปู่เพิ่ม เครื่องลายคราม เครื่องสังคโลก เบญจรงค์ และรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้ง หลวงปู่บุญ หลวงปู่เพิ่ม
วัดกลางบางพระ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญประกอบด้วย โบสถ์ วิหาร พระพุทธรูปสำคัญทั้งในโบสถ์ วิหาร และลานกลางแจ้ง พิพิธภัณฑ์เครื่องมือเกษตรกรรมพื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยล้านปี เจดีย์พระเกศจุฬามณี อุทยานสวนป่า พิพิธภัณฑ์ตาลปัตรพัดยศต่างๆ
หอภาพยนตร์แห่งชาติ กรมศิลปากร เก็บรวบรวมฟิล์มภาพยนตร์ ซ่อมแซมบำรุงรักษาฟิล์มในฐานะเป็นมรดกทรัพย์สินทางปัญญาของชาติ ผลิตสื่อและให้บริการ สาธารณะ คัดเลือกและจัดทำระบบทะเบียนภาพยนตร์ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์
อนุสรณ์สถาน 3 เหล่าทัพ จัดสร้างอนุสาวรีย์ เพื่อเทิดพระเกียรติทหาร 3 เหล่าทัพ ประกอบด้วย 1.จอมพลพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช พระบิดาแห่งกองทัพบกไทย 2.พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภาเกียรติวงศ์ กรงหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทย 3.กองพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชา-นารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย
ฯลฯ