วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

"เบี้ยแก้ รุ่นตีสนิท" หลวงพ่อแป๊ะ ดับอาถรรพณ์กันคุณไสย!!!

"เบี้ยแก้ รุ่นตีสนิท  หลวงพ่อแป๊ะ" ปลุกเสกเดี่ยวตลอดไตรมาส


สารพัดแก้ สารพัดกัน ดับดวงแย่ แก้ดวงตก ดับอาถรรพณ์กันคุณไสย
ป้องกันภยันอันตรายทั้งปวง เมตตามหานิยม แคล้วคลาดทุกประการฯ


ปลุกเสกเดี่ยว ตลอดพรรษา อธิษฐานจิตพร้อมสาวน้ำตาเทียนครอบจักรวาล
โดยหลวงพ่อแป๊ะ เกจิชื่อดังแห่งลุ่มน้ำนครชัยศรี
ผู้สืบทอดตำราหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว

“หลวงพ่อแป๊ะ ปลุกเสกปรอท แล้วจึงบรรจุปรอท 1 บาท ลงในหอยเบี้ย
แล้วนำชันโรงมาอุดใต้ท้องเบี้ย หุ้มด้วยแผ่นตะกั่ว
จากนั้นหลวงพ่อแป๊ะจารอักขระลงบนเบี้ยเองทุกตัว”


เปิดให้จองแล้ววันนี้!!! 800 บาท หลังปิดจองจะให้เช่าบูชา 1,000 บาท
สร้างจำนวนจำกัดเพียง 999 ตัวเท่านั้น
จะเปิดให้บูชาและรับของในวันออกพรรษา สอบถามโทร. 034-324-544 , 081-9955-748 หรือที่ www.watsawangarom999.blogspot.com , www.facebook.com/watsawangarom01

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ร่วมทำบุญตักบาตร รักษาศีล ปฏิบัติธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา & วันเข้าพรรษา

ทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี จะตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกหนึ่งวัน นั่นคือ "วันอาสาฬหบูชา" ซึ่งในปี 2556 นี้ วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันที่ 22 กรกฎาคม (ขึ้น 15 คํ่า เดือน 8)  วันอาสาฬหบูชา  คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช 45 ปี 


และวันเข้าพรรษา ตรงกับวันที่ 23 กรกฎาคม  (แรม 1 คํ่า เดือน 8) เป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า "จำพรรษา" นั่นเอง


ทางวัดสว่างอารมณ์ (แคแถว) ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน  ร่วมทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) เวลา 7.00 น. และในตอนค่ำ เวลา 19.00 น. ก็จะมีการเวียนเทียนที่เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยเรา ดังนั้น พุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรเข้าวัด เพื่อน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย อีกทั้งยังเป็นการช่วยชะล้างจิตใจให้ปลอดโปร่งผ่องใส จะได้มีร่างกายและจิตใจที่พร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตต่อไป