ตำแหน่ง

ตำแหน่งของพระครูยติธรรมานุยุต
บรรพชา..
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2519 ณ วัดไทร อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โดยมีพระครูวิบูลย์สิริธรรม (หลวงพ่อเพี้ยน) วัดตุ๊กตาเป็นผู้ให้บรรพชา

อุปสมบท..
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2522 ณ วัดตุ๊กตา ต.บางกะเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โดยมีพระครูวิบูลย์สิริธรรม (หลวงพ่อเพี้ยน) เจ้าอาวาสวัดตุ๊กตา เป็นพระอุปัชฌาย์ มีพระสมุห์เจือ ปิยสีโล วัดกลางบางแก้ว เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และมีพระอาจารย์ทองคำ สุวัณโณ วัดตุ๊กตา เป็นพระอนุสาวนาจารย์ พระอุปัชฌาตั้งมคธนามให้ว่า “ธัมมทินโน”

งานปกครอง..
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2524 ได้รับแต่งตั้งจากทางคณะสงฆ์ผู้ปกครองเขตให้เป็นรักษาการณ์แทนเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2528 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์อย่างเป็นทางการ และเป็นเจ้าสำนักเรียนวัดสว่างอารมณ์ในปีเดียวกัน

พ.ศ.2533 เป็นสำนักสอบนักธรรมชั้นตรีตำบลบางกะเบา จนถึงปัจจุบัน

สมณศักดิ์..
พ.ศ.2528 ได้รับแต่งตั้งเป็น “พระครูสมุห์” ฐานานุกรมในพระเดชพระคุณพระเทพวรเวที รองเจ้าคณะภาค14 (ปัจจุบันเป็น พระอุบาลีคุณูปมาจารย์) วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม

พ.ศ.2533 ได้รับแต่งตั้งเป็น “พระครูธรรมธร” ฐานานุกรมในพระเดชพระคุณพระธรรมมหาวีรานุวัตร” รองเจ้าคณะภาค14 (ปัจจุบันเป็น พระอุบาลีคุณูปมาจารย์) วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม

พ.ศ.2547 ได้รับแต่งตั้งเป็น “พระครูยติธรรมานุยุต” เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2547 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน (รวมพรรษาได้ 32 พรรษา)