วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลพิเศษ ในงานเทศกาลตรุษจีนปี 2555 ณ วัดสว่างอารมณ์ (แคแถว) จ.นครปฐม

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลพิเศษ
ในงานเทศกาลตรุษจีนปี 2555 ณ วัดสว่างอารมณ์ (แคแถว) จ.นครปฐม 

# ผู้โชคดีได้รับรางวัล “ทีวีสี 21 นิ้ว” ได้แก่
1. คุณสวิตา บุตรนิล
2. คุณสวรยา ส่องแสง
3. คุณเดือนแรม ผิวทอง
4. คุณกอบกุล บุญปรีชา

# ผู้โชคดีได้รับ “ตู้เย็น” ได้แก่
1. คุณเพ็ญศรี ยาเชื่อม
2. คุณมนฑา บ่อทรัพย์
3. คุณบุญทัน กฤษฎารักษ์
4. คุณปิยธิดา อยู่ยั่งยืน

# ผู้โชคดีได้รับ “เครื่องเล่น DVD” ได้แก่
1. คุณเบญญาศิริ ถิระนาทร
2. คุณรัชนี วีรเดชกำพล
3. คุณชโลม อาจคงหาญ
4. คุณดวงกมล โพธิทอง
5. คุณยุภาพร ปัททุม
6. คุณธนพร ทรัพย์วิบูลย์พงษ์
7. คุณบุญทัน สาดา
8. คุณชมพู สัปดาหอม
9. คุณทิพวรรณ ศรีสุทัศน์
10. คุณสุนารี บุราดร

# ผู้โชคดีได้รับ “รถจักรยาน” ได้แก่
1. คุณกุหลาบ ปะมาคะมา
2. คุณจำปี อรธดบุตร
3. คุณอติท แซ่ไหล
4. คุณสังเวียน มีสุนแก้ว
5. คุณธัญญารัตน์ จิรพัฒน์พรกุล
6. คุณวรรณธนีย์ คงสอน
7. คุณโยทิน หมอสอบ
8. คุณเพชรลดา วงษ์เป็นสุข
9. คุณปรีชา พึ่งทวี
10. เจ๊ใหญ่ ตำหนักปู่ฤาษี
11. คุณไพวัลย์ คงปั้นนา
12. คุณพีสตร์วริน ปุญญานุกูลวงษ์
13. คุณยุวดี อุปเทวะ
14. คุณพิพัฒน์ เกรียงธัน

# ผู้โชคดีได้รับ “เครื่องทำน้ำร้อน” ได้แก่
1. คุณสมหมาย สุขหนุบ
2. คุณพรวลัย กล้าหาญ

# ผู้โชคดีได้รับ “เหรียญหลวงพ่อแป๊ะ รุ่น1 (เหรียญหายห่วง)” ได้แก่
1. คุณวิลัย ใจการ
2. คุณจรินทร์ สุขชื่นชม
3. คุณพเยาว์ เชียวราชา
4. คุณสุทิน บุตรน้ำเพ็ชร
5. คุณเพียงเพ็ญ ชัยเฉลิมปรีชา
6. คุณกุลธิสา ภรณศศิริ
7. คุณอรชร อินทร์หอม
8. คุณโชติรัตน์ ง่วนกิจ
9. คุณวิเชียร มูลหา
10. คุณบัวชมพู แสงฉาย

# ผู้โชคดีได้รับ “พัดลมตั้งโต๊ะ 12นิ้ว” ได้แก่
1. คุณยุพาพร ศรีคำมูล
2. คุณฉัตรวิไล รุจิชาดา
3. คุณอภิชัย บุญูชู
4. คุณอรสา เหล่าเสน

# ผู้โชคดีได้รับ “เตารีด” ได้แก่
1. คุณปัญญสินี นนทสุตวงศ์
2. คุณวรรณีญา สาใจ

# ผู้โชคดีได้รับ “พัดลมตั้งพื้น 16นิ้ว” ได้แก่
1. คุณสายเงิน สิริพิพรรค์
2. คุณโสธร เทพเจริญนิรันดร์
3. คุณอรนุช สิทธิแสงชัย
4. คุณสนัทชา ศิริศักดิ์สมบัติ

# ผู้โชคดีได้รับ “หม้อหุงข้าว” ได้แก่
1. คุณสงวน ปิ่นเกตุ
2. คุณพรรณทอง อานอาชา

# ผู้โชคดีได้รับ “พัดลมตั้งโต๊ะ 16นิ้ว” ได้แก่
1. คุณปรีชา การะเกษ
2. คุณลำเกวียน จันทาทอง
3. คุณสมทรง สินสืบผล
4. คุณอภิรมย์ นพรวีพร
5. คุณทิตยา บัวสมบูรณ์
6. คุณเจริญรัตน์ สุธาปัณณกุล
7. คุณสมชาย แสงพิทักษ์
8. คุณกนกวรรณ หนูชัย

# ผู้โชคดีได้รับ “เครื่องปิ้งขนมปัง” ได้แก่
1. คุณนกน้อย พรรงาม
2. คุณกิตติศักดิ์ แก้วอำมาต
 
ทางคณะกรรมการวัดฯ กำลังทยอยทำการติดต่อกลับท่านผู้โชคดีทุกท่าน
ทางโทรศัพท์นะครับ หากท่านใดตรวจสอบชื่อแล้วตนเองได้รับของรางวัล
สามารถติดต่อคณะกรรมการวัดได้ที่หมายเลข 034-324-544 , 081-9955-748 ได้ทุกวัน