วันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ขอเชิญร่วมพิธีสวดภาณยักษ์ (ใหญ่) ประจำปี 2558

ขอเชิญร่วมพิธีสวดภาณยักษ์ (ใหญ่) ประจำปี 2558
ณ วัดสว่างอารมณ์ (แคแถว) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

ประกอบพิธีโดย...หลวงพ่อสูง พระสงฆ์ที่สูงที่สุดในประเทศไทย

ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 24-25 ม.ค. 58 เริ่มพิธีเวลา 13.00 น.

 

 

การสวดภาณยักษ์ เป็นพิธีที่เชื่อกันว่า จะสามารถปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย และปกป้องคุ้มครองผู้สวดและผู้สดับให้อยู่สุขสวัสดี
ขับสิ่งไม่ดี สิ่งอัปมงคล ขับเสนียดจังไร สิ่งอัปมงคล คุณไสยต่างๆ ขับอุบาทว์และมนต์ดำ ของดำทั้งหลาย ภูตผีวิญญาณร้าย
ทางวัดได้จัดพิธีขึ้นทุกปี (ปีละ 1ครั้ง) เพื่ออนุรักษ์และสืบสานพิธีต่างๆให้เป็นไปตามแบบพิธีโบราณ

ประวัติพระครูวรเวทวิศิษฏ์ (ประสิทธิ์ ปสิทฺธิโก) หรือชาวบ้านเรียกกันว่า "หลวงพ่อสูง" ที่มาของชื่อก็เนื่องมาจาก
ความสูงของร่างกายท่านนั่นเอง เมื่อวัดความสูงของร่างกายตั้งแต่ปลายเท้าถึงศีรษะวัดได้ 2.32 เมตร ซึ่งนับได้ว่า
ท่านเป็นบุคคลสูงที่สุดในเอเชีย หรือหากนับในความเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้วท่านเป็นพระภิกษุที่สูงที่สุดในโลก

วัดสว่างอารมณ์ (แคแถว) ถ.เพขรเกษม ก.ม.39 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
สอบถามโทร. 034-324-544 , 034-223-143 , 081-9955-748

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น