วันอังคารที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ร่วมสืบสานเทศกาลถือศีลกินเจ "อิ่มบุญ สะอาดกาย สบายใจ" ณ วัดสว่างอารมณ์ (แคแถว)

ขอเชิญร่วมงานเทศกาลถือศีลกินเจ บวชเนกขัมมะ ปฏิบัติธรรม
ในวันที่ 23 กันยายน - 3 ตุลาคม 2557 ณ โรงเจวัดสว่างอารมณ์ (แคแถว)
นมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิม เจ้าพ่อเสือ เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย เทพเจ้ากวนอู ฯลฯ
ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารเจได้ทุกวัน และโรงทานอาหารเจ เปิดให้ทานฟรี!! ตลอดงาน 


ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ สิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง ผัก ผลไม้
เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ได้โดยตรงที่กุฏิหลวงพ่อแป๊ะ หรือที่โรงเจได้ทุกวัน
หรือโอนเงินเข้าบัญชีในนาม พระครูยติธรรมานุยุต (หลวงพ่อแป๊ะ) ธนาคารกรุงเทพ
สาขานครชัยศรี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 062-031-4211


เพื่อใช้ในการแจกทานประจำปี (พิธีเทกระจาด) ในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น.
เพื่อความเป็นระเบียบและรวดเร็วเปิดรับบัตรคิวตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
โดยมีหลวงพ่อแป๊ะ เป็นประธานในพิธี "กินเจ รักษาศีล อิ่มบุญ พูนสุข" 

 

ยิ่งใหญ่ทุกปี!! พิธีสวดมนต์จีน รวมทั้งพิธีเผากระดาษไหว้อุทิศให้แก่วิญญาณไร้ญาติ
ซึ่งถือเป็นประเพณีปฏิบัติที่สืบทอดตามเจตนารมณ์ของหลวงพ่อแป๊ะ มาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี


"กินเจ" เป็นการปฏิบัติธรรมชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ โดยมีศีลเป็นเครื่องมือยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติตน
รวมทั้งระลึกถึงดวงวิญญาณของบรรพบุรุษที่ตนเคารพบูชา การถือศีลกินเจ เป็นเทศกาลที่ปฏิบัติต่อกันมาแต่โบราณกาล มีห้วงเวลา 9–10 วัน เริ่มวันขึ้น 1 ค่ำถึง ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9  ตามปฏิทินจีน
โดยยึดหลักการปฏิบัติธรรมตามศีล 5 ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ ละเว้นจากสิ่งที่ทำให้จิตใจมัวหมอง
รักษากาย วาจา ใจให้สะอาด เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ลักทรัพย์ พูดเท็จ หรือข้องแวะในการกามคุณ ไม่รับประทานอาหารที่ปรุงด้วยเนื้อสัตว์ ไขมันสัตว์ ผักบางชนิดที่มีโทษต่อร่างกาย งดดื่มสุรา
ยาเมาทุกชนิด ซึ่งเมื่อปฏิบัติตามหลักของการถือศีลกินเจแล้วเสมือนหนึ่งร่างกายได้รับ
การชำระล้างมวลพิษจากสิ่งต่างๆที่เรารับเข้ามาตลอดเกือบหนึ่งปี


 

โรงเจวัดสว่างอารมณ์ (แคแถว) ถ.เพชรเกษม ก.ม.39 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
สอบถามโทร. 034-324544 , 081-9955748 , 081-0188911 (คุณโจ้ ผู้จัดการโรงเจฯ)
www.facebook.com/watsawangarom01 , www.watsawangarom999.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น