วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ขอเชิญร่วมงานทอดกฐิน ประจำปี 2555

การทอดกฐิน เป็นประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนอย่างหนึ่ง นิยมทำกันตั้งแต่
วันแรมค่ำเดือนสิบเอ็ด ไปจนถึงกลางเดือนสิบสอง การทอดกฐิน คือการนำผ้ากฐินไปวางไว้
ต่อหน้าพระสงฆ์อย่างต่ำห้ารูป แล้วให้พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย จากคณะสงฆ์ทั้งนั้น
เป็นเอกฉันท์ให้เป็นผู้รับกฐินนั้น แต่ละวัดสามารถรับกฐินได้ปีละ ๑ ครั้งเท่านั้น
สำหรับในปี 2555 นี้ ทางวัดสว่างอารมณ์ (แคแถว) โดย...พระครูยติธรรมานุยุต (เจ้าอาวาส)
จะจัดให้มีงานทอดกฐินสามัคคีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.19 น.

ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ประจำปี 2555
เจ้าภาพ พุ่มละ 2555 บาท หรือแล้วแต่กำลังศรัทธา รับสุดยอดวัตถุมงคลจากหลวงพ่อแป๊ะ
จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมาร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน ท่านผู้มีจิตศรัทธา
ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีในครั้งนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข
ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยชั่วกาลนานเทอญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น