วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2554

ขอเชิญร่วมพิธีสวดภาณยักษ์ใหญ่ ประจำปี 2554

1 ความคิดเห็น:

  1. สำหรับงานสวดภาณยักษ์ที่ผ่านมา เมื่อบ่าย วันอาทิตย์ที่ 23 ม.ค.54 ประชาชนและผู้ที่สนใจได้แห่มาร่วมในพิธีดังกล่าวนี้ กว่า 4,000 คน จนเจ้าหน้าที่ต้องนำเต๊นท์ออกมากางเพิ่มกว่า 10 หลัง เพื่อรองรับผู้มาร่วมพิธี จนคนแน่นพื้นที่บริเวณวัด โดยมีพระครูวรเวทวิศิษฏ์ (ประสิทธิ์ ปสิทฺธิโก) หรือชาวบ้านเรียกกันว่า "หลวงพ่อสูง" เป็นผู้ประกอบพิธี โดยได้นิมนต์ พระสงฆ์มหานาคจากวัดโพธิ์ ท่าเตียน สวดพระอาฏานาฏิยปริตร

    พระครูยติธรรมานุยุต กล่าวว่า พิธีการสวดภาณยักาดังกล่าวนี้ทางวัด ได้ดำเนินการจัดขึ้นในช่วงเดือน มกราคม ของทุกปี การสวดภาณยักาดังกล่าวนี้เป็นการสวดเพื่อขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย เสนียดจัญไร ภูตผีปีศาจต่างๆให้ออกไปจากตัวเรา เพื่อความเป็นสิริมงคล และความร่มเย็นเป็นสุขของตนเองและครอบครัว ซึ่งทางวัดจะจัดขึ้นเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น

    ตอบลบ